دکتر من جهت بیماری پیرونی خدمت رسیدم پس از معاینه ۶جلسه اشک ویوتراپی نوشتید که ۵جلسه درکلینیک شما انجام دادم ولی هیچ بهبودی حاصل نشد وازلحاظ مادی هم در مضیقه ام حالا چه کار کنم کمکم کنید لطفا و راهنمایی نمایید ممنونم

نظر خود را بنویسید