همش‌ احساس‌ دفع‌ ادرار دارم‌ ولی‌ مثانه‌ خالیه‌‌ وقتی‌ هم‌ میرم‌ دسشویی‌ آخرای‌ ادرار احساس‌ درد و‌ سوزش‌ دارم‌ البته‌ کولیت‌ روده‌ هم‌ دارم‌ دارو مصرف‌ میکنم‌ امکان داره‌ ازونا باشه

نظرات (1)

سلام ،آزمایش ادرار لازمه ،از علائم عفونت ادراری است

نظر خود را بنویسید