باسلام. قبلنا یه چند بار این اتفاق برام افتاده بود…شب تو خواب جنب میشدم بعد میخوابیدم یه ساعت بعد که پا میشدم برم حمام میدیدم که هیچ اثری نه در شورت و نه در اطراف آلت از مایع منی نیست.میگفتم شاید الکی حس کردم یا شاید عرق بوده ولی من احساس کردم مایع منی بوده.

تا اینکه یبار این اتفاق افتاد و خوابیدم بعد که بیدار شدم برم حمام دیدم خبری نیس بعد شورت رو از بیرون بهش نگا کردم چون شرت رنگش طوری بود که کمترین چیز رو هم نشون میداد…دیدم یه لکه بزرگ خیلی کمرنگ هست …بعد فهمیدم شاید دفعات قبل هم اینجور بوده…حالا دوتا چیز:اول اینکه چی هست این مایع دوم اینکه حکم شرعیش چیه

نظرات (1)

سلام،از مراجع تقليد بپرسيد

نظر خود را بنویسید