سلام دکتر جان خسته نباشید ..
از پنج ماه پیش ک وسط گلاویز شدن و معاشقه با همسرم ک هنوز یک سال نیست عقد کردیم اون اتفاق لعنتی افتاد قشنگ حس میکنم این آلت اون آلت نیست ..
صدای تق رو شنیدم هنگام نعوظ ک صبح بود ولی هیچ آثاری از شکستگی رو ندیدم فقط ب سرعت همون لحظه آلتم شل شد البته ک اون لحظه خیلی ترسیدم اتفاق هم ک همین جوری در حین بغل کردن خ ساده …
آقای دکتر تو رو خدا کمکم کنین ؛
(۱) نعوظ دارم ولی کمی ب چپ می ایستد البته آقای دکتر کجی یا انحراف ندارم یعنی آلتم راست و عادی بدون شکل عجیب و غریب هست اما قبلا مستقیم قرار میگرفت ..

(۲) نعوظ الآن ماندگار نیست یعنی ب محض رها کردن شل میشه ..

(۳) ب محض نعوظ ارضا میشم ، قبلا تقریبا دو دقیقه نعوظ کامل داشتم بعد ارضا میشدم اما الآن ..

(۴) در ضمن آقای دکتر الآن پنج ماهه ک از اون اتفاق میگذره قشنگ حس میکنم ک قبلا آلتم سفت تر بود جوری ک از روی شلوار با خانومم شوخی میکردم اما الآن شل تر شده ..

آقای دکتر ؛
برادری کنین با راهنماییتون با هر چیزی ک ب ذهنتون میرسه ..
ممنون ❤❤

نظر خود را بنویسید