سلام
آقای دکتر دو سال است که ازدواج کردم ولی هنوز بچه دار نشدیم دکتر برام آزمایش اسپرم نوشته میخواستم لطف کنید وبرام تفسیرش کنید
با جزئیات تعداد اسپرمام سرعتشون و در کل درچه محدوده ای باید باشند

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید