درمان سنگ کلیه

روشهای درمان سنگ کلیه

روش های درمان سنگ کلیه

۱-استفاده ازمحلول هایی که می تواند بصورت شیمیایی سنگ کلیه را حل نماید.

۲-سنگ شکنی برون اندامی  SWL  با استفاده از امواج ماورای صوتی برای درمان سنگ کلیه

۳-سنگ شکنی درون اندامی TUL

۴-سنگ شکنی درون اندامی با استفاده از آندوسکوپ انعطاف پذیر (RIRS) برای درمان سنگ کلیه

۵-خروج سنگ با استفاده از شکاف بسیار کوچک در پهلو PCNL

۶-استفاده ازروش لاپاراسکوپی جهت خروج سنگ های ادراری برای درمان سنگ کلیه

۷-عمل جراحی باز که بسیار بندرت انجام می شود.

سنگ شکنی برون اندامی با استفاده از امواج ماورای صوتی SWL

سنگ شکنی برون اندامی بیشتر برای درمان سنگ کلیه در سنگ های داخل کلیه کمتر از ۲ سانتی متر و یا سنگ های زیر۱سانتی متر حالب ( مجرای بین کلیه و مثانه) انجام پذیر است. این روش بصورت سرپایی انجام شده ونیاز به بستری ندارد.

چگونگی انجام سنگ شکنی برون اندامی در درمان سنگ کلیه

نسل جدید این دستگاهها ،توانایی فوکوس بهتر وعوارض کلیوی ودرد کمتری دارند.

دراین روش،فرد روی تخت دراز کشیده وبا استفاده از سونوگرافی یا اشعه ایکس روی سنگ کلیه فوکوس شده وامواج روی سنگ تابیده می شود وفرد بعد ازآن بادستور دارویی مرخص می شود.

*بخوانید :سرطان کلیه !

در چه بیمارانی نباید برای سنگ شکنی برون اندامی انجام شود؟

۱-خانم حامله

۲-اختلال انعقادی : اگر فردداروی ضد انعقادی مثل وارفارین یا آسپرین یا کلوپیدگرل مصرف می نماید سنگ شکنی برون اندامی

باخطر خونریزی کلیه همراه است وبایدقبل از سنگ شکنی برون اندامی این داروها بانظرپزشک معالج قطع شود.

۳-اگر فرد اتساع شریان کلیوی ( یا آنوریسم) داشته باشد.

۴-اگرفرد ضربان ساز قلبی ( پیس میکر )داشته باشد.

آیا سنگ شکنی برون اندامی درهمه سنگ ها قابل انجام است؟

تمامی سنگ های کلیه قابل شکستن با سنگ شکنی برون اندامی نیستند. بهترین حالت درمان سنگ کلیه با این روش زمانی است که اندازه آن کمتراز ۱.۵سانتی مترباشد. هرچقدر سنگ بزرگتر باشد، قطعات شکسته شده بیشتر و درد شخص بیشتر است.

جنس سنگ فاکتورمهم دیگری است. بطوریکه سنگ های سیستینی مقاومترین سنگ ها هستند و امکان موفقیت سنگ شکنی برون اندامی کمتری دارند.

آیا به هرتعداد می توان سنگ شکنی برون اندامی انجام داد؟

بهتر است بیش از دوبار سنگ شکنی برون اندامی با توجه به عوارض بد آن روی کلیه انجام نشود و اگر سنگ به هر علتی مثلا بزرگی ابعاد آن یاجنس آن شکسته نشود، از روش های جراحی آندوسکوپی جهت خروج آن استفاده شود.

بعد از انجام سنگ شکنی برون اندامی چه اقداماتی لازم است؟

معمولا فرد با دارو و مسکن مرخص می شود. به علت دفع سنگ های خرد شده درد بعد از سنگ شکنی شایع است. در صورتی که درد بسیار شدید و یا همراه تب باشد حتما باید مراجعه به پزشک معالج مراجعه نمایدو ممکن است نیاز به اقدام اندوسکوپی باشد.

*بخوانید : خروج سنگ کلیه به روش شکاف کوچک پوستی !

سنگ شکنی درون اندامی از طریق حالب

سنگ شکنی درون اندامی از طریق حالب شامل دونوع می باشد:

۱-نوع معمول یا غیرقابل انعطاف : فقط برای سنگ های حالب بکار می رودوامکان عمل روی سنگهای داخل کلیه ندارد و اصطلاحا TUL نامیده می شود.

۲-نوع پیشرفته و جدید آن که انعطاف پذیر بوده و فلکسیبل است. این روش جدیدترین روش درمان سنگ کلیه محسوب می شود. با این روش می توان سنگ های داخل کلیه را در افرادی که نمی توان سنگ شکنی برون اندامی انجام داد،شکست. به این روش اصطلاحا RIRS نامیده می شود.

TUL چگونه انجام می شود؟

با استفاده از بیهوشی عمومی یا بی حسی کمر و استفاده از وسیله آندوسکوپی با قطر کم از مجرا وارد حالب شده، سنگ رویت شده، با استفاده از سنگ شکن یا لیزر سنگ به قطعات ریز شکسته وبا گرسپ خارج می شود.

بعد از انجام این روش ممکن است در موارد معدودی وباتوجه به اینکه ممکن است عفونت وجود داشته باشد، استنت حالبی بصورت آندوسکوپی گذاشته شده ،دو هفته بعد بصورت سرپایی خارج می شود.

دکتر کیوان آقامحمدپور فوق تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و ناباروری