امروزه عمل جراحی باز جهت خروج سنگ کلیه به فراموشی سپرده شده است وعصر شکاف دادنهای بزرگ پهلو وبستری شدن چندین روزه در بیمارستان بسر رسیده است. در حال حاضر استاندارد طلایی عمل جراحی سنگ کلیه PCNL  است که با استفاده از شکاف کوچک پوستی ۱سانتی متری در پهلو وکمترین صدمه به بافتهای اطراف انجام می شود.

مزایای عمل PCNL کدام است؟

۱-انجام فعالیت های روزمره یکروز بعد از عمل .

۲-کمترین آسیب به کلیه درمقایسه با اعمال جراحی باز کلیه وارد می شود.

۳-درصد موفقیت عمل نسبت به جراحی باز بیشتر است چرا که در PCNL   می توان تمام حفرات داخلی کلیه را با دستگاه دید.میزان موفقیت در حدود ۸۰-۹۵ درصد موارد می باشد و بستگی به تجربه جراح دارد.

۴-امکان انجام عمل PCNL در تمام سنین حتی در بچه های یکساله نیز وجود دارد.

۵-بیمارانیکه عمل PCNL انجام می دهند ،درد کمتری نسبت به کسانی دارند که عمل باز انجام می دهند.

۶-محل عمل PCNL به اندازه یک شکاف کوچک ۱ سانتی متری می باشد درحالیکه در عمل باز شکاف وسیعی در پهلوی بیمار ایجاد می شود وفرد مدتها گریبانگیر درد محل عمل وحتی فتق ناحیه عمل می شود که نیاز به عمل جراحی ترمیم محل عمل دارد.

*بخوانید:سنگ شکنی درون اندامی UTL!

کدام سنگهای  کلیه نیاز به انجام PCNL دارند؟

۱-سنگهایی که با سنگ شکنی برون اندامی شکسته نمی شوند.

۲-سنگهای داخل حفره بسته کلیه (دیورتیکول) که علاوه بر خارج کردن سنگ ،این حفره ها هم ترمیم می شود.

۳-سنگهای بزرگ وبالای ۲ سانتی متری وسنگهای شاخ گوزنی.

اقداماتی که قبل از انجام عمل PCNL  لازم است صورت گیرد:

در صورت داشتن عفونت، آنتی بیوتیک ازروز قبل از عمل لازم است .مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل اسپرین از حدود یک هفته قبل باید قطع شود.

نحوه انجام  عمل PCNL

بیمار تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی ،ابتدا سوند حالبی نازک تعبیه شده وسپس پوزیشن بیمار عوض شده وبصورت دمر شده وبا رعایت نکات لازم جهت آسیب ندیدن اندامها ،با کمک عکس رادیوگرافی حین عمل سوراخ کوچکی به ابعاد ۱سانتی متری ایجاد می شود.دوربین از طریق این سوراخ از محل مناسب وارد کلیه شده وسنگ به قطعات ریز خرد شده وقطعات آن با گرسپ خارج می شود.با شستشو قطعات ریز سنگ خارج می شوند.

درنهایت عکس رادیوگرافی کنترل حین عمل گرفته می شود تا از خروج قطعات باقیمانده سنگ مطمین شویم.

طول عمل با توجه به سایز سنگ متفاوت واز ۱۰ دقیقه تا یکساعت متفاوت است.عصر روز عمل بیمار رژیم مایعات ومعمولی را شروع می کند وفردای عمل بعداز خارج کردن تمام سوند ها وبا انتی بیوتیک مرخص شده ،فعالیتهای معمول خود را شروع می کنند.

برداشت سنگ مثانه از طریق شکاف کوچک پوستی PCCL

برداشت سنگ مثانه از طریق شکاف کوچک پوستی PCCL

سنگ مثانه از بیماریهای شایعی است که می تواند شخص را در هر سنی مبتلا کند.ممکن است اندازه این سنگها از کوچک تا بزرگ متغیر باشد.در مواردیکه این سنگها بزرگ باشند یا تعداد آنها زیاد باشد بهتر است از روش برداشت سنگ مثانه از طریق شکاف کوچک پوستی PCCL استفاده شود.

*بخوانید : روشهای درمان سنگ کلیه!

مزایای استفاده از برداشت سنگ مثانه از طریق شکاف کوچک پوستی PCCL

۱-بیمار درد کمتری دارد.

۲-دستکاری کمتر در بافتها وجود دارد.

۳-آسیب به مجرا وارد نمی شود ومشکلات اعمال جراحی دیگر که از طریق مجرا انجام می شود وشامل سوزش مجرا و آسیب به مجرا و تنگی مجرا ست، کمتر است.

نحوه انجام برداشت سنگ مثانه از طریق شکاف کوچک پوستی PCCL

یک شکاف کوچک در قسمت پایین شکم درحد ۱سانتی متری  داده می شود ودوربین وارد مثانه شده ،سنگها شکسته شده وبا گرسپ تکه های آن خارج می شود وشخص فردای روز عمل مرخص می شود.

دکتر کیوان آقامحمدپور فوق تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و ناباروری