عمل جراحی بزرگ سرطان مثانه

عمل جراحی رادیکال سیستکتومی یا برداشت کامل مثانه که در بیماری که سرطان پیشرفته مثانه داشت انجام شد و از روده برای بیمار مثانه ساخته شد

نظر خود را بنویسید

سه × 4 =