عمل جراحی اصلاح هیپوسپادیازیس که در آن مجرای ادراری به صورت مادرزادی خیلی پایین تر از محل طبیعی در مجرا باز می شود با استفاده از فلپ پوستی و بستری سرپایی در پسر بچه ۳ ساله

نظر خود را بنویسید

14 + 7 =