سنگ مثانه

سنگ مثانه: یکی از علل سوزش ادرار ،سنگ مثانه می باشد. سنگهای بزرگ که از مثانه یک بیمار مبتلا به پروستات بزرگ خارج شد.

نظر خود را بنویسید

15 − 14 =