جراحی اورژانسی شکستگی آلت تناسلی

جراحی اورژانسی شکستگی آلت تناسلی که بیمار با مراجعه به موقع سریعاً جراحی شد

نظر خود را بنویسید

چهار × 2 =