تومور یا سرطان بیضه

تومور یا سرطان بیضه که درمان آن برداشت کامل بیضه می باشد. سرطان بیضه در سن ۲۰ تا ۳۰ سالگی شایع می باشد.

نظر خود را بنویسید

چهارده − پنج =