سلام آقای دکتر ینی اگر کسی کلیه پلی کیستیک داشته باشه تنها راه درمانش جراحی هست؟؟نمیشه با دارو درمانی خوب بشه؟🤔