سلام خدمت شما،آیا استفاده از آب آلوده جهت شستن آلت یا تماس آلت با مکان آلوده یا از طریق تماس دست الوده با آلت امکان ایجاد عفونت پروستات یا پروستاتیت وجود دارد یا خیر؟

نظرات (1)

سلام عفونت مجاری ادراری ممکنه بدهد ولی عفونت پروستات خیر

Comments are closed.