سلام اقای دکتر سنم ۳۰ سال یک ماه پیش با علام تب لرز شدید وضعف ادرار کدر که بوی بد میداد به دکتر مراجعه کردم و یک چکاپ برام نوشت که سطح Wbc 13/5 و بالا بود ESR33و بالا CRP_C +2 وسطح psa خون ۱۱/۵۸ که بالا بود نشان میداد مدت ۴روز بستری که انتیبیوتیک وریدی تزریق می کردم و بعد قرص داکسی سلین آمونیک وفیناید و ناپروکسن و تاوالوسین نوشت بعد گذشت یک ماه سطح psa 4/48 و freepsa:0/51 و داخل محدوده نرمال می باشد آیا این سطح psaنگران کننده میباشد؟ الان علام ادراری بهبود یافته آیا نیاز به پیگیری های متداول می باشد؟؟ وسطح psaپایین تر میاد ؟ و دراینده مشکل ساز نمی شود برام؟نیاز به چکاپ های بیشتر هست؟ خدای نکرده سرطان نگرفته باشیم