با سلام . بنده مورفولوژی صفر دارم . دوره های سه ماهه رپرستازیس و دوره های سه ماهه ویتامینهای ای، روی، سلنیوم اسید فولیک استفاده کردم ولی متاسفانه هربار آزمایش دادم مورفولوژی تغییر نکرده و صفر است . دکترها از این موضوع قطع امید کرده اند . شاید شما نقطه نور امیدی باشید برای بنده و دارویی سراغ داشته باشید برای این مورد . اجرکم عندا… .

نظرات (1)

سلام متاسفانه دارو اثر ندارد و تنها روش نمونه برداری از بیضه و پیدا کردن اسپرم مناسب است

Comments are closed.