سلام آقا دکتر من ۱۲ ساله هستم
وقتی ادرار میکنم ادرار قطع و وصل می‌شود
و احساس میکنم خیلی دست شویی دارم وقتی به دست شویی میرم یه کم ادرار میکنم و خود ارضایی دارم میشه از خود ارضایی باشه یانه؟