چندتا سوال داشتم ازتون
ایا ساختن مثانه مصنوعی در آزمایشگاه( توسط اقای اقامیر) در جهان سابقه داشته و ایا امکان استفاده برای فرد مبتلا به سرطان مثانه که نیاز به جایگزینی دارد وجود دارد؟
ایا فرد پس از رادیکال سیستکتومی مجدد دچار مشگل خواهد شد و این کار اثر کوتاه مدت دارد یا خیر؟
ایا امکان تغییر گرید سرطان مثانه از بالا به پایین و از پایین به بالا وجود دارد؟