بنده حمزه هستم بزرگوار من چندین بار وزنه ای رو از آلت تناسلی ام آویزان کردم و دستگاه مخصوص گرفتم استفاده کردم آلت ام بزرگتر شده اما به مرور زمان کوچیک میشود درضمن بعداز این اتفاق وقتیکه کارمیکنم هم پاهام وهم پهلویم درد شدید میگیرم و مشکلی که دارم بابت دستشویی کردن یعنی مدفوع بخالت عادی قبل خود نمیاد باید آب ببندم بخودم تا دستشویی کنم میخواهم ببینم من بخوام همه مشکلات ام برطرف بشه چیکار باید بکنم وچقدر حدوداً خرج عمل بزرگ کردن آلت تناسلی دارم ممنون میشم

نظرات (1)

سلام چند سانتیمتر است؟

Comments are closed.