سلام مادرم کیست کورتیکال کلیه داره درد در پشت و زیر شکم ولگن داره آیا خطر ناکه

نظر خود را بنویسید