سلام آقای دکترمادرمن۷۷سالش یک کیست ساده به دیامتر۲۰میلیمتردربخش میانی کلیه چپ ویک کیست به دیامتر۴۷میلیمتردربخش میانی کلیه راست داره چندروزه احساس سوزش ودردشدید زیرسینه ها وپشت کتف داره ما امروز باسونوگرافی متوجه شدیم لطفا راهنمایی بفرماییدماچکارکنیم ممنون

نظر خود را بنویسید

یک × چهار =