سلام خسته نباشید دکتر مادرمن۷۷سالش یک کیست ساده بهدیامتر۲۰میلیمتردربخش میانی ‌کلیه چپ ویک کیست دربخش میانی کلیه راست به دیامتر۴۷میلیمتر وجودداره چندروزی دردزیادی درزیرقفسه سینه وشانه هاداره واحساس سوزش سمت راست زیرسینه داره لطف کنیدبگوییدچه بایدبکنیم

نظر خود را بنویسید

ده + 12 =