کم بودن پوست آلت ک منجر به کوچک شدن و انحراف به سمت پاین شده فقط آرزو دارم زودتر خوب شم

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید