به دلیل کم بودن مهارت دکتر جراح زیاد از پوست الت گرفته اقای دکتر و درگیر کوچکی الت شدم

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید