سلام میخواستم ببینم جراحی عوارضی ندارد هزینش چقدر من همه روش هارا استفاده کردم جواب نگرفتم