من ۳۴ سالمه.طول التم در حالت معمول ۳ سانت و در نعوظ ۸ سانته.راهی برای بزرگی داره و هزینش چقدره.