سلام آقای دکتر من با کوچکی آلت همراه هستم و این مسئله منو خیلی ناراحت میکنه بنده ۱۷ سال دارم آیا کاری میشود کرد ممنون