با سلام پسرم ۹سالشه شب ادراری داره و در طول روز هم کنترل ادرار نداره مثلا موقعی که میخنده لطفا بفرمایید بیارم پیشتون