با عرض سلام یک عدد کلیه با گروه خونی A+ کاملا سالم .آقا به فروش میرس به بالا ترین پیشنهاد به دلیل نیاز شدید مالی