سلام اقای دکتر خسته نباشید من یک سال میشه جراحی کلیه ب دلیل سنگ و کیست و عفونت شدید کردم و ب تازگی بازم سونو انحام دادم نتیجه ش این شده
کلیه ی چیپ با اندازی ۱۷*۵۲*۱۱۵mm
کلیه راست ۷۹*۱۴۵
ضخامت کورتیکال کلیه ی راست کاهش یافته. در محتل اناتومیک کلیه سراست تصویر چندین ساختار کیستک در زمینه ی هیدرونفروز seveir و کالیکتازی منتشر شد.
شواهد وجود دبری در کالیس متسع در زمینه ی پیرونفروز رویت شدشواهدی ب نفع اتساع حال دیده نشد
سنگ ۱۳/۱،۹/۷و۲/۹،۲۲mm در کالیس تحتانی کلیه راست مشاهده شد.

نظر خود را بنویسید