سلام‌خسته‌نباشید.گاهی‌اوقات‌کلیه‌سمت‌راستم‌دچار‌درد‌خفیفی‌میشود.به‌خاطر‌نیروی‌ماوراییم‌هیچ‌داروی‌شیمیایی‌‌بر‌من‌اثر‌گذار‌نیست.شما‌چه‌داروی‌گیاهی‌تجویز‌میکنید

نظر خود را بنویسید

1 × پنج =