سلام اقای دکتر مادرم سوزش ادرار دارند بعد از پایان ادرار قطره های قرمز خیلی روشن خونی همراه با درد وسوزش دارند بعد از آزمایش گفتند کریستال ادرار دارند آیا خطرناک هستش .یانه درمانش به چه صورت هستش.