باسلام من ۴۱ سن دارم سه سال پیش برای فشار خون رفتم دکتر یه سنک کوچک داشتم که دفع شده کراتین کلیه ام ۱/۳۱و اوره ۲۸ بود شش ماه بعد دوباره همان ازمایشگاه رفتم کراتین ۱/۳۸واوره۲۸/۸بود الاه هشت ماه بعد ازمایشگاه عوض کردم کراتین۱/۴۹ واوره۳۱/۹ است ایا من مشکل کراتین دارم یا نه لطفا راهنمای بفرمایید متشکر هر سه ازمایش فرستادم

نظر خود را بنویسید