سلام اقای دکتر من۳۹سالمه و التم از ابتدا موقع نعوظ قلمی و سفت نمیشه و عین یه ادم بیحال شل