کجی آلت رو به پایین دارم و مشکل زود انزالی هس

نظر خود را بنویسید