عرض سلام و شب بخیر
عذرخواهی می کنم بدموقع مزاحم اوقات شریفتون شدم می خواستم به خاطر این بیماری کجی آلت( پیرونی) حضوری در مطب خدمتتون برسم

نظر خود را بنویسید