چند روزه کلاهک آلت تناسلی دچار کبودی شدید و پوست انداختن و سوزش شدید در ناحیه کلاهک آلت تناسلی شدم

نظر خود را بنویسید