سلام آقای دکتر من احساس میکنم درطول الت تناسلی ام چسبندگی ایجاد شده و موقع ادرار کردن مسیر آن را که به زور دفع میشود احساس میکنم و این امر باعث شده که اغلب بخاطر چسبندگی مجرا از ارضا کامل محروم بمانم سن ۶۲سال

نظر خود را بنویسید

سه × 1 =