پدرم دو سال پیش به علت سرطان بدخیم پروستات ،در کرمانشاه پروستاتشو کامل در آوردن الان مثانه اش در طی این دو سال به تعداد ده بار چسبندگی پیدا کرده و دکتر تا الان ده بار مثانه اش رو با لیزر براش باز کرده اما بی فایده بوده آیا این درمانی داره