شاک ویوروگفتیدبهترین وموثرترین روش درمانه، من بیشترازدوساله درگیرشم، هم سایزآلتم خیلی کوچک شده وهم اوایل درحالت نعوذدردناک بودوهم شهوتم خیلی کم شده وهم نیروی جنسیم کم شده، ۵۳سالمه وسیگاری هم هستم، این روش چندجلسه باید انجام بشه وباچه فاصله زمانی وهزینه ش چقدره وچقدراحتمال بهبودی کامل هست؟

نظر خود را بنویسید

8 − 7 =