باسلام ،پسر۱۰دارم که الت تناسلیش پنهان هس یعنی بایدبا دست فشار بدی بیاد بیرون من خیلی نگرانم،وقتی ۶ساله بود بردم دکتر براش امپول تستوسترون تزریق کردن ولی چون اطراف الت

نظر خود را بنویسید