سلام من ۱.۳ سانت پل پوستی دارم که به کلاهک متصل نیست آیا روی رشد طبیعی آلت تاثیر می تونسته داشته باشه با توجه به اینکه چسبیدنگی انگار پوست رو کوتاه تر می کنه یعنی پل پوستی حتی با اینکه به کلاهک متصل نیست میتونسته؟؟

نظر خود را بنویسید