سلام دکتر جان
روش درمان شوک ویو برای معالجه پلاک پیرونی (تشخیص داده شده), حدودا چند درصده و آیا توصیه می فرمایید
سن ۴۸سال
سابقه دیابت ۷سال

نظر خود را بنویسید

یازده + 10 =