سلام.من ۱۲ جلسه از دستگاه اس دبیلو تی استفاده کردم ولی متاسفانه هیچ نتیجه ای نداد و تاثیری نداشت.