سن پدر من ۷۴ در ۹۴/۱۱ عمل رادیکال پروستاکتومی و لنفاکتومی لگن دو طرفه انجام دادن . پاتولوژی بعد ازعمل کپسول و غدد لنفاوی و بافت های اطراف سالم و پرتودرمانی نیاز نشدPSA در ۹۵/۴ زیر ۰/۰۰۲ در ۹۸/۱۰ به ۱/۰۵ در ۹۹/۱۱ به ۳/۳ در ۱۴۰۰/۰۵ به ۷/۳ رسید اسکن psma انجام شد و نرمال بود بعد از مصرف ۳ ماه بیکولاتامید ۵۰ روزی یک عدد و آمپول واریوپپتیل ۳عدد PSA ۰/۰۹۴۶ و free به کمتر از ۰/۰۱ رسید با این شرایط پرتودرمانی نیاز است اگر انجام شود باز هم باید دارو مصرف کنند. با سپاس فراوان

نظرات (1)

سلام نیاز نیست و دارو فعلا باید استفاده کنند

Comments are closed.