سلام وقت بخیر من آزمایش ادرار دادم و
۲_۴ : WBC
۶_۸ : RBC
و کشت ادرار هم جوابش منفی نبود
ممکنه عفونت داشته باشم؟؟

نظر خود را بنویسید