ببخشید سوالم اینه ک آیا خود ارضایی به مدت ۸سال اونم به شکل حاد وشدید به طوری که گاهی فرد حتی تا ۳.۴بار ا آن را پشت سر هم انجام داده و برای ارضا کردن خودش از انقباض عضلات ناحیه بیضه و باسن خودش کمک می‌گرفت موجب ایجاد و یا در صورت وجود موجب تشدید شدن واریکوسل میشه ؟؟

نظر خود را بنویسید