سلام آقا دکتر من۳ماهه پایکوبی چپ انجام دادم ولی هنوزم بیام درد میکنه ایا طبیعی فعالیتم زیاد میشه درد میکنه و وقتی درازگیسو خوب میشه دردش وارکوسل گرید ۲