واریکوسل دارم ولی بیضه هام طبیعی و درد ندارم

نظر خود را بنویسید

5 × 3 =