با سلام و احترام
با توجه به وجود دو سنگ ۸*۹ و ۷*۸ میلیمتر در حالب یکی ۴ سانتی متری از upj و دیگری ۳ سانتی متری از upj چه اقدام درمانی توصیه میفرمایید،
Creatinine = 1.02